Вземане на кръв от пъпна връв

В цената на пакета е включено:

– Вземане на кръв от пъпна връв за отделяне и получаване на хемопоетични стволови клетки;

– Вирусологично и качествено тестуване;

– Опаковане, етикетиране и транспортиране на пробите;

– Съхранение за 20-годишен период
(+400 лв. за 25-годишен период);

– Посочена е крайна цена, с ДДС.

Вземане на кръв и тъкан от пъпна връв

В цената на пакета е включено:

– Вземане на кръв и тъкан от пъпна връв за отделяне и получаване на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки;

– Вирусологично и качествено тестуване;

– Опаковане, етикетиране и транспортиране на пробите;

– Съхранение за 20-годишен период
(+400 лв. за 25-годишен период);

– Посочена е крайна цена, с ДДС.